ONLINE Workshop: Uspěj ve výzvě NFJK – Nadační fond Josefů K.

ONLINE Workshop: Uspěj ve výzvě NFJK

Po návratu z dovolených nás čeká workshop pro všechny, kteří chtějí uspět ve druhé výzvě NFJK.

Jak podat přihlášku?

Na co nezapomenout?

To všechno se dozvíte 14.9. 2023 od 15:00.

Nezbytnou součástí workshopu budou Vaše dotazy, které spolu s Vámi rádi vyřešíme.Workshop povede koordinátorka projektu Barbora Hošťálková a tajemník fondu Radim Bánovský.

Potkáme se online na platformě teams, níže odkaz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUxMWIyYTQtZDU4ZS00MGIxLWEyNmUtYzFhM2YyM2Q2MDQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ddc5806-8e3d-4892-b879-473865749a0e%22%2c%22Oid%22%3a%228eb05561-54ef-4fd1-9547-ef81ca59308f%22%7d

Těšíme se na Vás!