O nás – Nadační fond Josefů K.

O nás

# Filosofie fondu

Nadační fond Josefů K. podporuje nejmladší generaci umělců a umělkyň v realizaci svých vlastních, originálních projektů nezávisle na jiné instituci nebo financování. Je to cesta, jak snadněji a s tvůrčí svobodou zužitkovat, prohloubit a prakticky uplatnit dovednosti nabyté v akademickém prostředí, samostatně se prezentovat a etablovat vlastní tvorbu na kulturní scéně!

Josefové K.

prof. PhDr. Josef Kovalčuk

byl český divadelní dramaturg, scenárista, pedagog a bývalý děkan divadelní fakulty JAMU.

prof. Josef Karlík

byl český herec a pedagog, absolvent JAMU.

Josef K.

je byrokratickým aparátem týraný hlavní hrdina Kafkova románu Proces.

Naši Josefové K. byli umělci a pedagogové. Snad by přispěchali na pomoc, kdyby se některý ze současných studentů cítil jako Josef K. z Kafkova románu a marně hledal cestu dál. Cílem fondu je pomoci absolventům po jejich vzoru. Nabídnout potřebnou podporu pro svou vlastní realizaci a pomoci etablovat nadějné mladé umělce na české scéně. Umělce, kteří se na akademickou půdu mohou jednou vrátit jako další inspirativní osobnosti nebo starostliví pedagogové.

Nadační fond existuje jako podpora nejmladší generace umělců a umělkyň v prvních krocích k samostatné profesionální tvorbě.

# Lidé fondu

doc. Mgr. Petr Francán

 • Předseda NFJK
 • Fotograf, kameraman, filmový dokumentarista a pedagog. Od roku 2016 děkan Divadelní fakulty JAMU.

MgA. Magdaléna Van den Broeck Lišková, Ph.D.

 • Místopředsedkyně správní rady NFJK
 • Umělecká manažerka, expertka na kulturní diplomacii a kulturu ve vnějších vztazích. Ředitelka Linhartovy nadace v letech 2016-2018. Vedoucí oddělení institucionálních vztahů Centra pro výtvarné umění Bozar v Bruselu od roku 2018.

MgA. Petr Michálek

 • Člen správní rady NFJK
 • Dramaturg, herec a překladatel. V letech 2010 – 2022 působí jako ředitel Městského divadla Zlín, od roku 2020 je členem garanční rady Národního divadla a od roku 2022 je rektorem JAMU.

MgA. Hana Holišová

 • Členka správní rady NFJK
 • Herečka, zpěvačka. Držitelka Ceny Thálie pro rok 2012 v kategorii Opereta, muzikál.

prof. Mgr. Zoja Mikotová

 • Členka správní rady NFJK
 • Divadelní režisérka, výtvarnice a pedagožka. Držitelka Ceny města Brna za dramatické umění pro rok 2017.

Ing. Mgr. Alena Valentová

 • Předsedkyně dozorčí rady
 • Právnička a ekonomka. Od roku 2021 tajemnice Divadelní fakulty JAMU.

doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

 • Místopředseda dozorčí rady
 • Herec a pedagog. Od roku 2014 vedoucí ateliéru činoherního herectví na JAMU.

Ing. Martin Slezák

 • Člen dozorčí rady
 • Manažer, náměstek pobočky ČNB do roku 2018

Radim Bánovský

 • Tajemník NFJK

# Dokumenty