Podporují nás – Nadační fond Josefů K.

Podporují nás

Michal Zetel

Michal Zetel

Když se dnes ohlédnu zpět, vidím, kolik osobností mne na mé cestě podpořilo a čím dál víc mi dochází, že o spoustě ani nevím, protože to činili zcela nezištně a možná i tajně bez nároku na vděk. Jedním z nich byl i Josef Kovalčuk. Nadační fond nesoucí i jeho jméno je ztělesněním myšlenky, kterou prosazoval celý život a je tak mou povinností se k němu přihlásit a podpořit jej.

Kulturní centrum CO.LABS

Kulturní centrum CO.LABS

V naší činnosti se mimo jiné zaměřujeme na podporu studentek a studentů, čerstvých absolventek a absolventů. Toto je poslání, ve kterém se kulturní centrum co.labs a nadační fond Josefů K. ztotožňují. Vzájemnou spoluprací tak chceme docílit posílení vlastní tvorby mladých umělkyň a umělců.

Hana Holišová

Hana Holišová

Při Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kterou jsem před 20 lety sama studovala, nedávno vznikl nový nadační fond. Fond, který chce podpořit začínající mladé umělce, studenty, kteří se chystají vstoupit do praxe, chce jim dát příležitost, mimo jiné i nezbytné finanční podpory jejich projektů. Přijde mi to skvělé, protože, oblíbenými slovy našich rodičů: "to za našich časů nebývalo".

Josef Koller

Josef Koller

Věřím, že umění a kultura jsou důležitou a nedílnou součástí našeho života a že je třeba investovat do mladých umělců, aby se umění mohlo dále rozvíjet.
Myšlenka podpory mladých umělců má podle mě velký smysl.

Dalibor Buš

Dalibor Buš

Když jsem tuto podporu zvažoval, uvědomil jsem si, kolik témat a důležitých vhledů jsem sám načerpal od mladých umělců. Zvláště pak těch nezávislých.
Právě otázka nezávislosti je, podle mě, stěžejní a na zevrubné zkoumání světa je potřeba dost úsilí,
času - a tedy i trochu peněz.
Věřte, že na tomto fondu nikdo nezbohatne, jen může někoho malinko nakopnout v práci a tím obohatit všechny ostatní.

Gabriel Kulíšek

Gabriel Kulíšek

Podporovat mladé umělce je důležité, pokud tvrdě pracují a makají na sobě.
Tím “makají” myslím, že se vzdělávají, učí a nechávají se inspirovat staršími kolegy, nebo legendami, které i když už nejsou mezi námi, ale zanechali na světě něco, díky čemu budou žít navždy.
Jsme generace, která může umělecký svět do budoucna posunout nebo přinést něco nového. A poté se snad díky nám bude moci učit zase další generace.

Johanka Nováková

Johanka Nováková

Podporou mladých umělců dáváme sílu přicházející generaci divadelníků, aby našli svůj nový jedinečný úhel pohledu na věc, bez toho, aniž by se museli strachovat o přežití.
Právě na začátku kariéry jsou umělci plní novátorských nápadů.
Přála bych si, aby došlo k podpoře technické stránky projektů. Zpřístupnit nejmodernější technologie začínajícím umělcům by jistě posunulo jejich projekty.