Pro žadatele – Nadační fond Josefů K.

Pro žadatele

# Výzvy

# Pravidla

O příspěvek Nadačního fondu Josefů K. může žádat vždy pouze jednotlivec, pokud, vedle specifických podmínek konkrétní výzvy, splní následující kritéria:

  1. Žadatel musí být studentem, absolventem nebo uchazečem o studium v oblasti umění na vysoké škole, zejména na Divadelní fakultě JAMU. 
  2. Žadatel odešle řádně vyplněnou přihlášku nejpozději v den termínu odevzdání. 
  3. Žadatel se zaváže plnit smluvně uzavřené podmínky čerpání příspěvku.
  4. V případě využití příspěvku v rozporu s ujednanými podmínkami bude žadatel povinen příspěvek nadaci v plné výši vrátit.

Úspěšné žadatele bude NFJK po vyhlášení výsledků kontaktovat telefonicky i e-mailem.

Neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky nelze bohužel přijmout a budou vyřazeny.

# FAQ

Kdo všechno se může o příspěvek ucházet?

O příspěvek se může ucházet student/ka vysoké umělecké školy, absolvent/ka vysoké umělecké školy nebo uchazeč/ka o studium na vysoké umělecké škole.

Pracujeme v týmu, můžeme o příspěvek žádat jako skupina?

Žádat může pouze jednotlivec, příspěvek může ale využít i pro práci s dalšími lidmi nebo skupinou.

Mohu příspěvek použít jen na část projektu, například jen na přípravu nebo sběr materiálu?

Ano, pokud je tak formulována přihláška o příspěvek.

Na co všechno mohu příspěvek využít?

Na cokoliv, co vede k úspěšné realizaci přihlášeného projektu.

Musím si schovávat všechny účtenky a faktury?

Ano.

Mohu v jedné výzvě žádat o příspěvek na více projektů?

Ano, ale je nutné poslat samostatnou žádost o každý příspěvek.

Mohu se o příspěvek ucházet jako student jiné školy než DF JAMU?

Ano. Každá výzva má své vlastní konkrétní podmínky pro žadatele.

Můžu přihlásit projekt, který je zapsaný v IS JAMU?

Ne.