Bohyně – Cesty osudu – Nadační fond Josefů K.

Bohyně – Cesty osudu

Podpora: 10 000 Kč

Dominika Prášková

Za počátek mojí profesní kariéry se dá považovat ukončení střední školy ve Strážnici se zaměřením na grafiku. Od té doby, tedy již pět let, se věnuji různorodým projektům zaměřeným na grafiku, fotografování, tvorbou videí, social media marketing a filmovou režii. Momentálně jsem studentkou atelieru Audiovizuální tvorby a divadla na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Moje tvorba je výrazně ovlivněna hudbou, zpěvem a tancem, což si nesu od raného dětství až do současnosti. Taneční zkušenosti jsem získala v souboru lidových písní a tanců Danájek, Danaj a Vojenském uměleckém souboru Ondráš. Folklor je nezbytnou součástí mého života a není divu, že se lidovost promítá i v mých tvůrčích námětech.

Sledujte Dominičinu tvorbu na jejím Instagramu @d_za_objektivem

Informace o projektu

Bohyně. Co byla vlastně zač? Jedni ji nazývali bájnou léčitelkou, druzí ji spojovali s čarodějnictvím. Mnoho obyčejných lidí k ní však přistupovalo s respektem, byla pro ně prostředkem komunikace mezi člověkem a přírodou, pamětnicí prastarých rituálů a ztělesněním fyzické ženy s duší přírody. Náš příběh se odehrává v minulosti, kdy ještě lidé žili v hlubokém sepětí s přírodou a neměli tolik tendence si ji podmaňovat. Příběh vypráví o lásce dvou mladých lidí, do níž vstoupí prastaré přírodní síly a osudovost. Dále je jejich láska zkoušena závistí a zradou. Zároveň je jejich milostné pouto protkáno živelností bujarých oslav Svatojánu, během nichž se příběh odehrává. Celým děním tajemně prostupuje éterická postava Bohyně, která dlí nad cestami osudu zamilované dvojice. Zároveň musí neustále před svými odpůrci bránit svou pozici ženy obdařené schopnostmi léčit a nahlížet do osudů ostatních.

V lednu 2022 mě oslovil choreograf Jan Kysučan s nabídkou, zda bych se nechtěla podílet na dokumentaci připravovaného tanečně-hudebního představení Bohyně. Nabídku jsem přijala. Představení mě nadchlo natolik, že jsem odhodlala k filmové adaptaci. Společně se scénáristou Marcelem Peterkou jsme vytvořili nový příběh, inspirovaný Bohyněmi a započali tak filmovému tvoření. 

Film funguje jako samostatné dílo, které navazuje na původní scénický projekt a zároveň přímo využívá některé jeho taneční a hudební části. Nově vypracovaný scénář vykresluje dramatickou linku příběhu o vztazích mezi lidmi i o vztahu člověka s přírodou, staví na pohybových výrazových prvcích a poetice lidového tance, hudby a kultury obecně. Na projektu spolupracují mnozí současní i bývalí studenti různých oborů JAMU v Brně (činoherní herectví, muzikálové herectví, audiovizuální tvorba a divadlo, produkce a jevištní technologie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika). Většinu tvůrčího týmu tak tvoří studenti, pro které jde o významnou zkušenost s tvorbou tohoto typu a s natáčením v terénu. Vedle nich se na vzniku filmu podílí i profesionálové z oboru kinematografie, herci z Městského divadla Brno, tanečníci VUS Ondráš a další. Jedná se o jedinečnou spolupráci jednotlivců z několika brněnských institucí, které do určité míry spojuje láska k folkloru a zájem na vzniku mladistvého snímku, který chce folklorní tematiku ukázat v novém uměleckém pojetí a zpracování.

V lednu 2024 vyhrála Dominika se svým filmem Bohyně – cesty osudu cenu v kategorii “BEST FANTASY FILM” na prestižním festivalu Oniros Film Awards v New Yorku.

Sledujte průběh natáčení a záběry ze zákulisí na sociálních sítích filmu: Instagram, Facebook